Kobieta i mężczyzna - różnić się jest OK

ROZWAŻANIA NA 21 LIPCA 2024 R.


"Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (...) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre".

Obraz

Do refleksji

Bóg będący najdoskonalszą wspólnotą osób, stwarza nas jako mężczyznę i kobietę, byśmy stanowili jedność. Jedność ta jest możliwa pomimo, a może właśnie dzięki temu, że jako kobiety i mężczyźni różnimy się od siebie. Różnimy się fizycznie, duchowo, psychicznie. Inaczej postrzegamy otaczający nas świat, ale właśnie dzięki temu wzajemnie się dopełniamy i ubogacamy. Innymi słowy jesteśmy komplementarni.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Mężczyzna i kobieta są stworzeni »jedno dla drugiego«: Bóg nie stworzył ich »jako części« i »niekompletnych«. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być »pomocą« dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby (...) i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta" (nr 372).

Zadaniem małżonków, ale również pasjonującą przygodą życia, jest nieustanne odkrywanie różnorodności w postrzeganiu świata, rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, w reakcjach na różne zdarzenia, a nawet sposobach wykonywania określonych czynności. W ten sposób małżonkowie odkrywają siebie w swojej kobiecości i męskości, dostrzegają swoje mocne i słabe strony, aby coraz lepiej poznawać siebie, aby wzajemnie cieszyć się sobą i dopełniać w trudach i radościach swojego życia.

Zadanie

Dla kobiet:

Pomyśl, jakie mocne strony podziwiasz w swoim mężu, jako mężczyźnie? Wyraź to. Zastanów się, jakie mocne strony jako kobieta wnosisz do Waszej rodziny. Uciesz się tym.

Dla mężczyzn:

Jakie mocne strony podziwiasz u swojej żony, jako kobiety? Wyraź to. Zastanów się, jakie mocne strony jako mężczyzna wnosisz do Waszej rodziny. Uciesz się tym.