Pielgrzymka do Matki Bożej Pomocnej w Zlatych Horach

2 września 2023