Rodzina pierwszą komórką społeczeństwa

ROZWAŻANIA NA 6 PAŹDZIERNIKA 2024 R.


"Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych potrzebnych każdemu społeczeństwu".

Do refleksji

"Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawą społeczności ludzkiej, rodzina stała się pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa" - czytamy w dokumencie Jana Pawła II, Familiaris consortio (nr 42).

Dlatego też zarówno troska o małżeństwa, jak i rodziny, jest podstawowym zadaniem państwa. To w rodzinie rodzą się przyszli obywatele, to właśnie w tej przestrzeni kształtują się cnoty społeczne przyszłych pokoleń, stanowiące o życiu i rozwoju danego społeczeństwa.

Kondycja rodzin, ich zdolność do wychowania dzieci do odpowiedzialności, pracowitości i otwartości na innych, stanowi o kształcie społeczeństwa. A zatem zadaniem rodzin chrześcijańskich jest nie tylko religijne wychowanie swoich dzieci, ale także przygotowanie ich do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie poprzez rozpoznania drogi powołania i uzdolnień zawodowych, odpowiednie wykształcenie oraz kształtowanie cnót społecznych.

Taka rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne.

Zadanie

Porozmawiajcie ze swoimi dziećmi o tym, kim chciałyby zostać w przyszłości, jaką rolę zamierzają pełnić w społeczeństwie. W jaki sposób już teraz mogą przygotowywać się do dorosłego życia?

Zaangażujcie się w jakieś działanie społeczne/wolontaryjne w Waszej okolicy (zgodnie z predyspozycjami i kompetencjami).