Poświęcenie kaplicy w Szpitalu MSWiA

19 lutego 2019