Zachęta do radosnego i owocnego przeżywania czasu Adwentu i Roratnich Mszy Świętych.

30 listopada 2019

1. W adwencie chcemy pokazywać Panu Jezusowi, że czekamy na Jego przyjście. Chcemy przygotować się do radosnego przeżywania Czasu Jego Narodzin.

Pomocą w tym może być i jest wspólna modlitwa w rodzinie przy tzw. kąciku lub ołtarzyku adwentowym. (Świeca, obrazek, gałązka choinki).

Drugą formą pomocy są wspólne Msze Święte RORATNIE. Msze Święte, w których razem z NMP czekamy przyjścia Jezusa i przygotowujemy się na nie.

2. W tym roku na Msze Święte zostaliśmy zaproszeni przez samego Św. Michała Archanioła. Zaproszenie to powinno nas radować ale i zobowiązywać.


3. Msze Święte roratnie - o godz. 6:45, dla DZIECI o godz. 16:30 (w soboty o godz. 8:00). Jeżeli dziecku nie pasuje w danym dniu ta wyznaczona godzina to może przyjść o 6:45 lub o godz. 18:00.


4. Na Msze Święte RORATNIE - zaproszeni są wszyscy.

5. Na Msze Święte przychodzimy z lampionami..., które są obrazem naszego czuwania i czekania.

6. W tym roku podczas Mszy roratnich będziemy chcieli poznawać życie i nauczanie Ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

7. Dzieci będą otrzymywały obrazki mówiące o tym.

8. Dzieci, które będą wszystkie razy na zakończenie wezmą udział w losowaniu nagród....

9. W ramach pracy nad sobą zwyczajem lat ubiegłych - dzieci będą mogły przynosić karteczki z wypisanym dobrym uczynkiem wykonanym w danym dniu. Z tych karteczek będzie wybieranych kilka, które otrzymają jakąś pamiątkę.

10. Codziennie - dzieci, które będą chciały pomodlić się w domu razem z Rodziną przed figurką Św. Michała Archanioła, będą mogły zaprosić Św. Michała. W następnym dniu przyniosą tę figurkę razem z intencją do modlitwy, którą będziemy chcieli otoczyć wspólną modlitwą podczas Mszy Świętej.

PRZYJDŹ PANIE JEZU!!!