Warunki ewentualnego indywidualnego pielgrzymowania do Rzymu i do Warszawy...

4 marca 2020

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. Zapowiedź i zgłoszenia!

W niedzielę 17 maja br. odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski jako organizator pielgrzymki informuje, że wszystkie pielgrzymki udające się w tych dniach do Rzymu powinny być wcześniej zgłoszone celem zagwarantowania grupom biletów wstępu na celebrację papieską w niedzielę 17 maja. W związku z tym prosimy o zgłoszenia grup parafialnych i ponadparafialnych, które będą w tym czasie pielgrzymować do Rzymu i mają zamiar wziąć udział w papieskiej celebrze. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (wd@diecezja.opole.pl; 77 44 32 130).

Uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia. Ważne!

7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W związku z informacją organizatorów uroczystości, prosimy o zgłoszenia wyjazdów parafialnych i indywidualnych na tę uroczystość z diecezji opolskiej z podaniem następujących danych: parafia lub stowarzyszenie organizujące wyjazd; zapotrzebowanie na karty wstępu dla księży, którzy wezmą udział w koncelebrze; liczba kart wstępu na plac celebry dla wiernych świeckich; liczba kart wstępu do sektora dla osób niepełnosprawnych; zapotrzebowanie na karty parkingowe dla autokarów (ewentualnie autokarów z osobami niepełnosprawnymi) i samochodów osobowych. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (wd@diecezja.opole.pl; 77 44 32 130).