Poświęcenie Figury Św. Michała Archanioła

14 grudnia 2019