Duch Święty działa w Kościele

15 stycznia 2023

ROZWAŻANIA NA 15 STYCZNIA 2023 R.


"Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty »uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje...«".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 768

Do refleksji

Po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, Kościół zaczął się szybko rozwijać i ciągle jest "w budowie". Zmieniają się pokolenia, ale budowanie Kościoła się nie kończy. Nieustannie dochodzą nowe cegły, komórki, owce i młode kłosy - o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 753-757). Pan Bóg zaprasza każdego z nas do budowania Kościoła. Do życia w społeczności ludzi, których głównym celem jest życie z Bogiem, wedle Jego zamysłu, tj. w relacji miłości i wzajemnej pomocy.

Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, wyposażony w inne dary i charyzmaty. Droga życia każdego z nas jest inna, inne mamy zadanie do spełnienia w historii świata. Pan Bóg przeznaczył dla nas konkretne zadanie, które ma się urzeczywistniać tu i teraz, w tym momencie dziejów. Jest to powołanie żony, męża, rodziców, a może osoby samotnej. Może mamy dar cierpliwego wysłuchiwania innych, może mądrego udzielania rad i pomocy, a może radość czerpiemy w publicznych wystąpień. Warto to wszystko wykorzystywać dla większe chwały Bożej.

Duch Święty działa w Kościele, by nam udzielać potrzebnych darów, abyśmy potrafili wzajemnie się uzupełniać, abyśmy potrafili obdarzać się miłością - każdy według własnych zdolności i talentów. Duch Święty w końcu, kieruje Kościołem, abyśmy bezpiecznie mogli dotrzeć do domu Ojca, pomagając sobie wzajemnie w tej drodze.

Zadanie

Wypisz sobie na kartce wszystkie swoje zdolności, talenty, charyzmaty, które otrzymałeś od Pana Boga.

Odpowiedź sobie na pytania:

Jaka jest moja rola we wspólnocie Kościoła?

Jak realizuję swoje powołanie?