Komunikat Biskupa Opolskiego o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia

19 grudnia 2021

Uroczystością św. Józefa 19 marca tego roku rozpoczęliśmy Rok Rodziny, który zakończy się w czerwcu 2022 roku Światowym Spotkaniem Rodzin. Rodzina zawsze była w centrum duszpasterskiej troski Kościoła. Jednocześnie Kościół uwrażliwia nas i przypomina, szczególnie w okresie adwentu, że Bóg wybiera tak skrajne warunki zewnętrzne swojego przyjścia na świat, by w najbardziej czytelny sposób ukazać nam wartość PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI. Ewangelia mówi dosłownie: "...powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie..." (Łk 2,7).

Piękną i szlachetną odpowiedzią na tę Miłość przychodzącego Boga jest nasza postawa wrażliwości i gotowość niesienia konkretnej pomocy skrzywdzonym, ubogim, zranionym, bezdomnym, bezradnym czy opuszczonym. Ofiary pieniężne składane co roku przez wiernych i księży w czasie Pasterki Bożego Narodzenia owocnie wpisują się w ten wymiar pomocy wszystkim podopiecznym Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. To dzieci i matki, które znalazły pomoc i wsparcie w Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach. W tym roku, pomimo bardzo ciężkich warunków i przy w pełni zaawansowanych pracach rozbudowy, Dom udzielił schronienia 47 matkom i dzieciom. Swoje szczęśliwe miejsce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu 22 dzieci, kolejnych 26 małżeństw zgłosiło się by przyjąć do siebie opuszczone dzieci, a z pomocy Poradni Rodzinnych na terenie całej diecezji skorzystało ponad 3000 osób.

Wszystkim ofiarodawcom: naszym parafianom i księżom, solidarnie wspierającym od lat to wielkie dzieło pomocy słabym, ubogim, a zwłaszcza matkom i ich dzieciom z serca dziękuję i błogosławię.

Andrzej Czaja Biskup Opolski