WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ

6 listopada 2021

W duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.