Kapłańskie Błogosławieństwo prymicyjne

4 sierpnia 2019