PIELGRZYMKA do Matki Bożej w Zlatych Horach

7 września 2019

Bóg zapłać wszystkim Uczestnikom wczorajszego pielgrzymowania do Matki Bożej w Sanktuarium w Zlatych Horach.