Wiara w Kościół - wiarą w Boga

12 lutego 2023

ROZWAŻANIA NA 12 LUTEGO 2023 R.


"W naturze człowieka leży to, że szuka Boga. Całe jego dążenie ku prawdzie i szczęściu jest ostatecznie poszukiwaniem tego, co będzie go całkowicie podtrzymywać, co go całkowicie zadowoli, całkowicie pochłonie. Człowiek dopiero wtedy jest w pełni sobą, gdy znalazł Boga. Kto szuka prawdy, szuka Boga, czy jest tego świadomy, czy też nie".

Sw. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein za: Youcat, nr 3.

Do refleksji

Wiara w Kościół oznacza wiarę w Emmanuela, Boga, który jest z nami. Wiara w Kościół pozwala mi czerpać z tego, co Kościół oferuje. To niezwykłe, kiedy patrząc na mój namacalny Kościół, obcując z ludźmi, którzy są mi w nim dani, doświadczając sakramentów - dotykam Boga.

Na czym polega żywa wiara? Na jej pogłębianiu, czyli pracy nad sobą i otwarciu na to, co Bóg mi zsyła przez Kościół, bliźniego; na to, co Bóg do mnie mówi.

Boga można usłyszeć w różnych momentach naszego życia. Często w prostych zdarzeniach dnia codziennego, np. w naszych dzieciach, w ich uśmiechu i wspólnej zabawie. A czasami, gdy nas przepraszają za swą dziecięcą niefrasobliwość, a nawet, gdy kłamią ze strachu, że je skarcimy. Bóg mówi dyskretnie, ale zawsze o tym samym! Że nas kocha i chce, byśmy się kochali.

Doświadczenie Boga w Kościele to zaufanie w miłość, która czasem gdzieś się schowała, bo zbudowaliśmy mury i nie potrafimy ich zburzyć. Owe mury budujemy całe życie. Dlaczego? ze strachu?, z powodu fałszywego przekonania, że jesteśmy idealni?, czy równie fałszywego złego myślenia o sobie? Skutkiem tego jest to, że trwamy w niepewności i niepokoju.

Budowanie Kościoła w domu to budowanie wspólnoty żywej wiary, która zawiązuje się w chwili rozpoczęcia prawdziwej rozmowy, której nie sposób prowadzić bez miłości. Wówczas niezawodnie Duch Boży przychodzi z pomocą, przynosząc swoje owoce. Prócz miłości ma dla nas radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie. Czyż można to odrzucić?

Zadanie

Porozmawiajcie o Kościele i swojej wierze w Boga. Co lubię w Kościele, a czego nie lubię? Bez komentarza, uwag, dopowiedzeń. Jeśli Twoje dzieci są starsze - opowiedz im o swoim przeżywaniu wiary w Boga. Opowiedz im o swoich zwątpieniach i trudnościach.