Rodzina żyje owocami Ducha

21 maja 2023

ROZWAŻANIA NA 21 MAJA 2023 R.


"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa".

Ga 5,22-23.

Obraz

Do refleksji

Wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie, pielęgnujesz troskliwie zasadzone drzewko owocowe. Niecierpliwie przez kilka lat czekasz na upragnione owoce, aż w końcu... Jest upragniony owoc! Co czujesz w tym momencie?


Drogą do zdobycia owoców Ducha są między innymi: życie sakramentalne, modlitwa, stała formacja. Wszystkie są owoce Ducha Świętego powinny być codziennością każdego chrześcijanina. W życiu małżeńskim i rodzinnym jednak kluczowymi wydają się być: miłość i pokój.

Miłość. Istotą każdej autentycznej miłości jest szukanie dobra drugiego człowieka. W praktyce życia rodzinnego oznacza to bezinteresowną pracę dla współmałżonka i dzieci. Taka miłość to troska o wymagających opieki rodziców, krewnych, to poświęcanie własnego czasu innym. Bo "czas to miłość".

Pokój. Owocem Ducha Świętego jest pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Dajemy wtedy świadectwo obecności Ducha w nas samych. Jest to również wyzwanie, aby tym pokojem obdarzać tych, których codziennie spotykam na swojej drodze. Wtedy dom rodzinny będzie miejscem, do którego wszyscy chętnie wracają i w nim przebywają.

Zadanie

Wypisz wszystkie owoce Ducha Świętego, a następnie wraz z rodziną/małżonkiem zastanówcie się, które z nich są szczególnie obecne w Waszej rodzinie, w jakich sytuacjach? O jakie trzeba jeszcze prosić?

Lista owoców Ducha Świętego może pomóc przy rachunku sumienia i pracy nad sobą - warto spróbować.