Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

14 sierpnia 2020

W nawiązaniu do zachęty Biskupa Opolskiego do duchowego pielgrzymowania, podajemy informacje przydatne duchowym pielgrzymom wraz z prośbą o zamieszczenie ich na parafialnych stronach internetowych, w gablotkach lub gazetkach parafialnych. W ubiegłych latach duchowymi pielgrzymami byli zazwyczaj ci, którym zdrowie, choroba oraz niepokonalne przeszkody zawodowe lub rodzinne uniemożliwiały wyruszenie na szlak pielgrzymi. W tym roku dołączają do nich także stali wierni pielgrzymi, którym na szlak nie pozwalają wyjść poważne ograniczenia związane z epidemią.

Czytaj więcej...