Kolęda 2020/2021

21 grudnia 2020

Drodzy Bracia i Siostry

W naszych sercach wciąż brzmią melodie kolęd, które co roku pomagają nam w świętowaniu tajemnicy Bożego Narodzenia. Choć tegoroczne święta były tak bardzo inne, to wciąż Ten sam Chrystus przychodzi na nowo do naszych domów i rodzin. Otwierając się, przez wspólną modlitwę kolędową, na przychodzącego Pana, trzeba nam na nowo odkrywać nasze braterstwo. Dlatego w tym szczególnym czasie, gdy kapłani nie mogą fizycznie dotrzeć z błogosławieństwem do Waszych domówi i mieszkań, w łączności z nimi przesyłam pasterskie pozdrowienie i życzenia inspirowane słowami św. Franciszka z Asyżu, który ze szczególną miłością mówił o Maryi, że "Pana majestatu uczyniła naszym bratem" (Tomasz z Celano, Życiorys drugi, 198).

Niech Miłość Wcielonego Boga otwiera wciąż Wasze oczy i serca na drugiego człowieka z tym, co w nim piękne i szlachetne, ale także z tym, czego na początku być może nie da się zrozumieć i zaakceptować, a co pomaga dojrzewać w bezinteresownej miłości. Niech przeżywana po Bożemu codzienność pozwala budować bratersko-siostrzaną wspólnotę

w Waszej rodzinie, ale też w sąsiedztwie, w parafii i w całej społeczności, w której dane Wam jest żyć. Razem odkrywajcie Chrystusa przychodzącego każdego dnia na nowo w modlitwie, w Słowie Bożym i sakramentach. Niech On będzie Źródłem nadziei i pokoju zwłaszcza tam, gdzie zmaganie z pandemią i jej skutkami rodzi dziś niepokój, smutek i lęk.

Na cały 2021 rok udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa:

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego.

Wasz Biskup + Andrzej Czaja

Modlitwa św. Franciszka - Obrzęd kolędy w rodzinie