Moja misja w Kościele

ROZWAŻANIA NA 17 LISTOPADA 2024 R.


"Nigdy bowiem nie może zabraknąć w Kościele apostolstwa świeckich, wypływającego z samego ich chrześcijańskiego powołania".

"Świeccy, jako uczestnicy funkcji Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, mają czynny udział w życiu i działalności Kościoła".

Do refleksji

Wraz z sakramentem chrztu zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła. Wiążą się z tym określone przywileje, ale także i obowiązki. Jednym z nich jest włączenie w potrójną misję Chrystusa: kapłańską, prorocką i królewską.

Misja kapłańska uzdalnia nas do składania duchowych ofiar, wynikających z codziennych obowiązków, zadań, wyrzeczeń, a może spotkań z osobami, które nas ranią. Podczas Eucharystii wraz z kapłanem składamy na ołtarzu swoje radości i smutki, sukcesy i niepowodzenia, pozwalamy, aby to wszystko, co przeżywamy w naszym życiu, Chrystus dopełniał i przemieniał.

Misja prorocka pomaga nam rozpoznawać obecność Pana Boga w naszej codzienności, by swoim życiem, postawą, słowem pokazywać ludziom działanie Boga w świecie i Jego miłość do każdego człowieka.

Misja królewska to w pierwszej kolejności świadomość daru, jaki otrzymaliśmy od Boga - to bycie Jego dzieckiem, a zarazem dziedzicem tego wszystkiego, co wspólnota Kościoła otrzymała przez wieki swojego istnienia. Korzystając zaś ze wszystkich przywilejów i całego bogactwa Kościoła, zobowiązuję się do włożenia także swojego wkładu w to dziedzictwo i do przekazania go kolejnym pokoleniom chrześcijan. Misja królewska mobilizuje nas, by zatroszczyć się o innych ludzi, których spotykam codziennie na swojej drodze. Świadomość tego, jak wiele otrzymuję od Boga każdego dnia (życie, zdrowie, pracę, rodzinę, przyjaciół, świat przyrody itp.), mobilizuje mnie do dzielenia się miłością z innymi.

Zadanie

Zrób sobie "listę wdzięczności", listę darów, które każdego dnia otrzymujesz od Pana Boga. Podziękuj Mu za wszystkie.

Pomyśl, co jest dla Ciebie dzisiaj największą trudnością - ofiaruj to Panu Bogu podczas najbliższej Eucharystii.