Wielki Czwartek - 2022

14 kwietnia 2022

W Wielki Czwartek sprawowana Msza święta przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu Kapłaństwa przez Chrystusa, stąd bywa nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej.