Załatwianie spraw pogrzebowych w naszej parafii

Obraz

1. Dla ustalenia pogrzebu należy dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej:

Odpis aktu zgonu osoby zmarłej - z USC,

Ewentualne poświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed zgonem,

(Dla Zmarłych z innych parafii) zgodę proboszcza miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej na jej pogrzeb w naszej Parafii - wraz z krótką notatką przybliżającą postać zmarłej osoby (zwłaszcza jej odniesienie za życia do praktyk religijnych).

2. Termin i formę pogrzebu ustalamy w uzgodnieniu z:

Obsługą cmentarza,

Rodziną osoby zmarłej już w kancelarii parafialnej.

Obecność Pana Organisty załatwia Zakład pogrzebowy.

3. Informacje dodatkowe:

Ofiara z okazji pogrzebu jest ofiarą dowolną - na potrzeby parafialne...

Składamy ją w kancelarii parafialnej przy okazji zapisywania Zmarłego do Księgi Parafialnej.