Pielgrzymka do Barda - dzień pierwszy

22 czerwca 2019

23. PIELGRZYMKA naszej Parafii do Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śl.