Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę

15 sierpnia 2021

W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45 Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.

Tegoroczne hasło "Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność" tematycznie nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaangażowaniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu chorych. Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na dwa pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie. W tym roku nie ma ograniczeń wiekowych, osoby nieletnie mogą brać udział w pielgrzymce za pisemną zgodą rodziców, pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej. Ostatniego dnia na pielgrzymi szlak wyruszą przedstawiciele wszystkich grup z zachowaniem limitu 30 osób w grupie. Pielgrzymowanie zakończy Msza św. na wałach sprawowana o 11.00 na którą już dzisiaj zapraszamy wszystkich pielgrzymów.

Zapisy u przewodników grup. Każdy uczestnik przed wyruszeniem na trasę musi wypełnić dwa oświadczenia związane z RODO oraz aktualnym stanem zdrowia.

Podobnie jak w ubiegłych latach zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, dla których materiały ukażą się na początku sierpnia. Pomocne w duchowej łączności będą materiały zamieszczone na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl, aplikacji BonaFide oraz bogaty program Diecezjalnego Radia Doxa ("wejścia z trasy", pielgrzymkowy różaniec, streszczenia konferencji).