Kim On jest dla ciebie?

19 marca 2023

ROZWAŻANIA NA 19 MARCA 2023 R.


"Odezwał się do Niego Tomasz: »Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?«" J 14,5.

"Rzekł do Niego Filip: »Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy«" J 14,8.

"Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał" J 17,25.

"Odpowiedział Jezus: »Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd«" J 18,36.

Jakże często próbujemy zrozumieć Pana Jezusa, zamknąć Go w nasze ciasne ramy pojmowania

świata. Otworzyć się na Bożą tajemnicę to nie zasypywać Go naszymi niecierpliwymi

pytaniami, lecz pokornie i ufnie wsłuchać się w Jego Słowo.

Obraz

Do refleksji

Ksiądz Jan posługiwał w parafii jako proboszcz przed wielu już laty. Po przejściu na emeryturę wrócił i zamieszkał w małym mieszkanku, stał się niejako "parafianinem swojej parafii". Kolejni proboszczowie odwiedzali go, nieraz zapraszali do koncelebry. On sam, dyskretnie czasem pojawiał się m.in. podczas Wielkiej Soboty przy Pańskim Grobie. Kilka razy dane było mi go spotkać. Z zaczepnym uśmiechem dopytywał wówczas: "a ty łotrze, kiedy mnie odwiedzisz?". Była to wizyta odkładana po wielokroć, ale w następnym roku w Wielki Czwartek przyszło mocne przynaglenie serca i spotkaliśmy się. To były niezwykłe dwie godziny cudownej rozmowy, naszego poznawania się, naszego otwarcia się na siebie. Miesiąc później Pan powołał ks. Jana do wieczności.

Otwarcie się na tajemnicę Jezusa obecnego w drugim człowieku, w osobie małżonka, dziecka, rodzica, kapłana, to otwarcie się na bycie z Nim, na spędzenie z Nim czasu, bez pośpiechu. To też otwarcie się na tajemnicę Jego osoby, myśli, słów, refleksji, na dotyk Jego dłoni na powitanie i pożegnanie.

Zadanie

Zdejmij ze ściany w domu krzyż, ten największy. Przytul najczulej jak potrafisz, przygotuj domową adorację krzyża, zaproś do niej domowników. Nie wiesz, jak to zrobić? Nie skupiaj się na tym, aby dobrze wyszło, ale na tym, aby okazać jak najbardziej swą miłość Panu Jezusowi. Otwórz się na Jego tajemnicę, otwórz swoje serce - On Cię poprowadzi.