27 Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Zlatych Horach

4 września 2022