Rodzina dzieci Bożych - Chrzest Święty

7 maja 2023

ROZWAŻANIA NA 7 MAJA 2023 R.


"Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1279.

o

Do refleksji

Wyobraź sobie piękną bramę. Jej wygląd sugeruje, że to, co za nią, też jest godne zobaczenia. Nie zatrzymuj się, idź dalej...


Chrzest jest pierwszym sakramentem chrześcijańskiego wtajemniczenia, krokiem w kierunku nowego życia, sakramentem wprowadzającym we wspólnotę Kościoła. Rodzice w imieniu małych dzieci mówią Bogu "tak", Bogu, który wzywa każdego po imieniu i zaprasza do swojej wspólnoty. Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Od chwili przyjęcia Chrztu Świętego należymy do Boga, prowadzi nas Duch Święty, jesteśmy Jego świątynią. Chrzest dziecka przypomina rodzicom, jak wielki to dar.

Rodzice i chrzestni powinni dbać o to, aby dzieci wzrastały w wierze. A zatem rozpoczynają od nauki dzieci modlitwy, przyprowadzają na niedzielną Eucharystię, opowiadają o Bogu. Rodzice, dbając o swój rozwój duchowy, sami umacniają swoją wiarę i są gotowi do jej przekazywania. Towarzysząc dziecku na jego drodze wiary i przygotowując do kolejnych sakramentów. Prośmy Ducha Świętego o pomoc w tym zadaniu.

Zadanie

Przypomnij sobie datę i miejsce swojego Chrztu Świętego; imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz księdza udzielającego sakramentu.

Porozmawiajcie z dziećmi o ich Chrzcie Świętym, pokażcie pamiątki, zdjęcia.

Podziękujmy Panu Bogu za dar Chrztu np. Msza Święta dziękczynna, świętowanie rocznicy Chrztu Świętego itp.