Rodzina dzieci Bożych - Chrzest Święty

7 maja 2023

ROZWAŻANIA NA 7 MAJA 2023 R.


"Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1279.

Obraz

Do refleksji

Wyobraź sobie piękną bramę. Jej wygląd sugeruje, że to, co za nią, też jest godne zobaczenia. Nie zatrzymuj się, idź dalej...


Chrzest jest pierwszym sakramentem chrześcijańskiego wtajemniczenia, krokiem w kierunku nowego życia, sakramentem wprowadzającym we wspólnotę Kościoła. Rodzice w imieniu małych dzieci mówią Bogu "tak", Bogu, który wzywa każdego po imieniu i zaprasza do swojej wspólnoty. Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Od chwili przyjęcia Chrztu Świętego należymy do Boga, prowadzi nas Duch Święty, jesteśmy Jego świątynią. Chrzest dziecka przypomina rodzicom, jak wielki to dar.

Rodzice i chrzestni powinni dbać o to, aby dzieci wzrastały w wierze. A zatem rozpoczynają od nauki dzieci modlitwy, przyprowadzają na niedzielną Eucharystię, opowiadają o Bogu. Rodzice, dbając o swój rozwój duchowy, sami umacniają swoją wiarę i są gotowi do jej przekazywania. Towarzysząc dziecku na jego drodze wiary i przygotowując do kolejnych sakramentów. Prośmy Ducha Świętego o pomoc w tym zadaniu.

Zadanie

Przypomnij sobie datę i miejsce swojego Chrztu Świętego; imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz księdza udzielającego sakramentu.

Porozmawiajcie z dziećmi o ich Chrzcie Świętym, pokażcie pamiątki, zdjęcia.

Podziękujmy Panu Bogu za dar Chrztu np. Msza Święta dziękczynna, świętowanie rocznicy Chrztu Świętego itp.