Złożenie przyrzeczeń lektorskich i ministranckich

18 czerwca 2022

Uroczystość złożenia przyrzeczeń lektorskich i ministranckich.