Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

12 grudnia 2021

Parafialna Rada Duszpasterska

BUCZYŃSKA Irena

BURYCZ Bogdan

DELKOWSKA Lidia

DIAKOWSKI Zbigniew

FUGIEL Jan

GAMRAT Teresa

GRUBIAK Anna

HAWRYLUK Grażyna

KAMIŃSKI Władysław

KUBAT Mateusz

LASKOWSKI Jacek

LENICKI Artur

NAHLER Kamil

PIETRUSZEWSKI Andrzej

SIEJA Bożena

UDAŁA Jan

WIŚNIEWSKI Piotr

ZAPIÓR Jan

ZENDEROWSKA Jadwiga

ZYCH Tomasz

Parafialna Rada Ekonomiczna

CELARY Zdzisław

KOSZUT Michał

KUNIEJ Artur

NAHLER Kamil - przedstawiciel PRD