PIELGRZYMKA do Matki Bożej w Zlatych Horach

7 września 2019