Pielgrzymka Ministrantów Diecezji opolskiej

2 września 2019

Krasiejów 26.08.2019, oraz Pielgrzymka Ministrantów Diecezji opolskiej na Górze św. Anny 27-28.08.2019.