Pielgrzymka do MB Pomocnej w Zlatych Horach - część 1

5 września 2021