Posłani, aby głosić Chrystusa... w miejscu pracy

17 września 2023

ROZWAŻANIA NA 17 WRZEŚNIA 2023 R.


"Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą".

Łk 8,16.

Obraz

Do refleksji

Chrystus jest Światłem. Będąc Jego uczniami, stajemy się świadectwem dla innych. To oznacza, że jesteśmy na świeczniku, mamy być taką zapaloną lampą, która świeci dla innych.

Miejsce naszej pracy to również miejsce spotkań i świadczenia o Chrystusie. Nie jest istotne, jaka to praca. Mamy różne umiejętności, otrzymaliśmy różne dary. Ważne, abyśmy poprzez sposób wykonywania naszych codziennych obowiązków dawali świadectwo, że Chrystus jest obecny w naszym życiu. Co to znaczy?

"Nie płyńmy z nurtem rzeki", gdy inni źle pracują, są nieuczciwi, nieuprzejmi itp. Nie naśladujmy ich, nie dostosowujmy się do otaczającej nas rzeczywistości. Bądźmy dobrymi pracownikami, uczciwie wykonującymi swoje obowiązki. Bądźmy otwarci na innych, życzliwi - także dla tych, którzy może są trudnymi współpracownikami. Chrześcijańskie świadczenie o Chrystusie to codzienne praktykowanie owoców Ducha Świętego. Owocami Ducha zaś są: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

A gdy nas poproszą o rozmowę może na tematy duchowe, może o pomoc w trudnych sprawach, nie uchylajmy się od tego, ale pomagajmy na miarę naszych możliwości.

Zadanie

Postaraj się być przez tydzień miły i otwarty dla osoby, która jest dla Ciebie trudna w miejscu pracy.