Proboszczowie pracujący po 1945

2 lutego 1990

Proboszcz:

Ks. Dominik Pyka

Proboszczowie Zakonni MIC:

Ks. Jan Seferyński

Ks. Dąbrowski

Ks. Józef Glinka

Ks. Czesław Szymański

Ks. Kazimierz Wójcicki

Ks. Wiktor Krawczyk

Ks. Rafał Andrychowicz

Ks. Czesław Poloczek

Proboszczowie Diecezjalni od 1996:

Ks. Edward Cichoń

Ks. Tomasz Struzik