Intencje Mszalne 29.05.2022 - 05.06.2022

29 maja 2022

29.05.2022 - NIEDZIELA - UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za †† Ewę, Stanisława i Janinę Dołbizno i za † Babcię Katarzynę.

9:00

Za †† Marię i Antoniego Klok i wszystkich †† z Rodziny.

10:30

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Małgorzaty i Stanisława Cichockich z okazji 35-ej Rocznicy Ślubu i dla całej Rodziny.

11:30

CHRZEST

12:00

W intencjach Ojca Świętego Franciszka i naszej Ojczyzny za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. - Od Jasn. Rodziny Róż.

17:30

Nabożeństwo majowe.

18:00

Za †† Rodziców Antoniego i Helenę Barasińskich i za †† z Rodziny.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Katarzyny i Szymona z okazji 6-ej Rocznicy Ślubu i dla Ich Syna Aleksandra.

11:30

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Magdaleny z okazji Urodzin i dla całej Rodziny.

14:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Doroty i Krzysztofa z okazji 30-ej Rocznicy Ślubu i dla całej Rodziny.

30.05.2022 - Poniedziałek, Św. Jana Sarkandra.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za † Syna Andrzeja Jachurę w 7 roczn. śmierci i za †† Dziadków z obu stron.

17:30

Nabożeństwo majowe i Nowenna

18:00

W intencji †† i żyjących Członków Róży Panny Możnej.

19:00

Za † Stanisława, †† Rodzeństwo i †† Rodziców.

31.05.2022 - Wtorek, Nawiedzenia NMP.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Za †† Rodziców Marię i Michała Komar, †† Braci Jana z Żoną Anną, Edwarda, Adolfa, † Męża Stanisława Listwan i Jego Rodziców, oraz † Zięcia Zdzisława.

2/ Za † Syna Jerzego Harasymowicza i za †† Rodziców z obu stron.

17:30

Nabożeństwo majowe i Nowenna.

18:00

Za † Męża, Ojca i Dziadka Edwarda Godzic w 21 roczn. śmierci, † Siostrę Jarosławę i za †† Rodziców z obu stron.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Za † Lucynę w 3 roczn. śmierci i za †† z rodziny Grzelaków.

01.06.2022 - Środa, Św. Justyna. DZIEŃ DZIECKA.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Za † Męża Józefa Jaworskiego w 14 roczn. śmierci i za †† Rodziców Annę i Jana i Teściów Anielę i Marcina.

2/ Za † Jana Gąsior.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ. i Nowenna.

18:00

Ku czci MB NP. w intencjach naszych podziękowań i próśb.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Za †† Jerzego Pustelnik i Gertrudę Malcherek i za †† z Rodziny.

02.06.2022 - Czwartek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.

7:30

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Tadeusza z okazji 70-ej Roczn. Urodzin i dla całej Rodziny.

8:00

ADORACJA do godz. 10:30.

16:30

Za † Marka Dubińskiego - od Rodziny Ulmaniec.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ. i Nowenna.

18:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. dla Krzysztofa z okazji 18-ych Urodzin i dla całej Rodziny.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Za †† Rodziców Marię i Antoniego, Katarzynę i Jana i za † Brata Józefa.

03.06.2022 - Piątek.

Modlimy się za nasze RODZINY i MISJONARZY.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe.

7:30

Pierwszopiątkowa i pierwszosobotnia - od Jasn. Rodziny. Róż.

16:30

Dla przygotowujących się do Bierzmowania: Za † Eugeniusza Sapała. - od Sąsiadów.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ. i Nowenna.

18:00

Za † Helenę Duraj w kolejną roczn. śmierci, Jej Męża Stanisława i †† Synów Stanisława i Janusza.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

DLA MŁODZIEŻY: Za †† Bolesława i Zofię Cieślik i za †† Synów Jerzego i Józefa.

04.06.2022 - Sobota.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.

7:30

Za †† Feliksa, Domicelę, Michalinę, Kazimierę, Bożenę, Michała, Józefa, Marię, Adama, Kajetana i Edwarda.

W modlitwie wiernych: W intencji Edmunda Kusznierewicz z okazji 85-ych Urodzin.

16:45

CHRZEST.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ. i Nowenna.

18:00

1/ Za †† Czesławę, Bolesława i Alfreda.

2/ Za † Syna Bogusława, Męża Stanisława, †† Rodziców, †† Braci, Bratową i † Dariusza.

05.06.2022 - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za †† i żyjących Członków Róż Różańcowych, Ich bliskich, oraz Księży i Sióstr związanych z naszą Parafią i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

9:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Zofii Bryll z okazji 85-ej Roczn. Urodzin i dla całej Rodziny.

10:30

Za † Władysława Widziszowskiego w roczn. śmierci i za †† z Rodziny.

12:00

ZBIOROWA:

Za † Antoniego Bułkę w 1 roczn. śmierci.

Za † Mamę Józefę Kalbrun w 13-ą roczn. i za † Tatę Michała.

Za †† Henryka i Ryszarda Owsianka.

Za † Jana Śliwę - w 30 dniu po śmierci - od Żony i Syna.

Za † Jana Śliwę i za †† Rodziców Tadeusza i Józefę - od Szwagierki z Rodziną.

Za † Marię Kasienczar w 30 dniu po śmierci i za † Męża Olgierda i Syna Zbigniewa.

Za † Jolantę Paterak w 30 dniu po śmierci.

Za † Franciszka Żuchowicza w 30 dniu po śmierci.

Za † Genowefę Babienko w 30 dniu po śmierci, † Męża Tadeusza i †† Synów Bernarda i Tadeusza.

Za †† Janinę Chramęga w 1 roczn. śmierci i za † Stanisława Chramęga w 8 roczn. śmierci.

Za † Męża Henryka Gruba w 1 roczn. śmierci, † Zofię Rosińską w 30 roczn. śmierci.

Za † Halinę Baran w 30 dniu po śmierci i za †† Mariannę, Stanisława i Sabinę.

Za † Bronisławę Baron w 30 dniu po śmierci.

Za † Sabinę Birczak w 30 dniu po śmierci.

Za † Stanisławę Rupala w 30 dniu po śmierci.

Za † Henryka Kliś.

Za † Grażynę Łącką.

Za † Teresę Żurakowską w 30 dniu i za †† z Rodziny.

Za † Tadeusza Grażdan w 30 dniu po śmierci.

Za †† Klarę i Roberta Bartczak - od Małgorzaty i Tadeusza.

Za † Wiesława Ćwieka.

O zdrowie i B. Błog. dla Marii Ćwiek.

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Anny i Tomasza Ciszczoń z okazji 10-ej Roczn. Ślubu i dla całej Rodziny.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ.

18:00

Za † Teresę Landwójtowicz.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Za †† Rodziców Wandę i Benedykta Gorzko i Syna Janusza Działabij.

11:30

Za † Jana Dorosza. - Od Naczelnika, Prokuratorów, Asystentów i Urzędników Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury w Krakowie.

W modlitwie wiernych: W int. Antoniego Fugiel z okazji 9-ych Urodzin i całej Rodziny.