Pielgrzymka do MB Pomocnej w Zlatych Horach - część 2

5 września 2021

Bóg zapłać wszystkim Uczestnikom pielgrzymowania do Matki Bożej Pomocnej w Sanktuarium w Zlatych Horach.