Czy wiecie, że...

21 maja 2021

...w Brazylii znajduje się największa podobizna św. Rity z Cascii, która kiedykolwiek powstała? Monument mierzy razem z cokołem 56 m wysokości i tym samym jest wyższy od Statuy Wolności oraz słynnego pomnika Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro. Posąg znajduje się w miejscowości Santa Cruz w stanie Rio Grande do Norte. Ta część Brazylii z racji swojego położenia i klimatu często nawiedzana jest przez susze, które niekiedy mogą trwać miesiącami. Miejscowa ludność wobec tej trudnej sytuacji życiowej, ufna w orędownictwo św. Rity - patronki w sprawach trudnych i beznadziejnych - obrała ją za swoją opiekunkę.

Ireneusz Korpyś