Złożenie przyrzeczeń lektorskich i ministranckich

18 czerwca 2022