Uroczystość odpustową ku czci Św. Wawrzyńca - 2022

15 sierpnia 2022