Pielgrzymka do Barda 2023 - część 1

25 czerwca 2023