Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii

14 grudnia 2017

1. CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego oraz włącza nas do Wspólnoty Świętego Chrystusowego Kościoła.

2. Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.

3. Dziecko do Chrztu św. zgłasza jedno z Rodziców dziecka.

4. Osoba zgłaszająca dziecko do Chrztu św. musi wykazać się podstawową wiedzą religijną na temat tego sakramentu.

5. Miejscem właściwym udzielania Chrztu św. jest kościół parafialny rodziców dziecka.

6. Do Chrztu św. potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.

7. Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające Ich religijną postawę i wiarę....

8. Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki.

9. RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:

praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św. oraz spowiedź i Komunię świętą),

które ukończyły 16 rok życia,

które przed 19 rokiem życia uczęszczają na lekcje religii,

które powyżej 19 roku życia są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy.

10. RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw. wolnym związku.

11. Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej Parafii uroczyście podczas Mszy św. w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz.12:00 i ostatnią sobotę miesiąca o godz.18:00. Dodatkowo w pierwszy Dzień Świąt Zmartwychwstania i Bożego Narodzenia o godz.12:00. Uroczystość Chrztu św. przeżywamy w stanie łaski uświęcającej (spowiedź św. i Komunia św.), a przyjęcie domowe urządzamy bez podawania napojów alkoholowych.

12. Nauka przed Chrztem ma miejsce zawsze w czwartek przed uroczystością - o godz.19:00 w sali Domu Katechetycznego.

UWAGI PRAKTYCZNE:

1. Do Chrztu św. Rodzice zaopatrują się:

w świecę chrzcielną, (płonąca świeca jest znakiem Bożej łaski i udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu, Jego PRZEJŚCIU ze śmierci do życia

w białą szatkę dla dziecka, jest ona znakiem nowego, Bożego życia i łaski uświęcającej, którą Chrystus obdarza dziecko przez Chrzest św.

2. Na uroczystość Chrzcielną Rodzice i Chrzestni przychodzą z dzieckiem do kościoła 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości, aby w zakrystii złożyć kartki od spowiedzi św. i dowody z nauki przedchrzcielnej, oraz zająć spokojnie miejsce w kościele .

3. W uroczystości bierzemy czynny udział przez modlitwę, udział w śpiewie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby tak wyrażała się nasza radość, że dziecko nasze dostępuje największego skarbu: wspólnoty z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

Zwyczajową ofiarę na potrzeby Parafii z okazji Chrztu św. dziecka składamy w kancelarii parafialnej.