W Kościele otrzymuję życie wieczne

25 grudnia 2022

ROZWAŻANIA NA 25 GRUDNIA 2022 R


"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

J 3, 16.

Obraz

Do refleksji

Bóg tak bardzo ukochał człowieka, że stał się jednym z nas. Przyszedł jako małe, bezbronne dziecko w betlejemskiej grocie złożone na sianku. Odtąd Bóg razem z nami przemierza każdego dnia drogi świata.


"Bierze udział w ludzkim życiu jako jeden z nas. To wejście Boga czyni historię życia każdego z nas świętą. To ważne, gdyż często mamy pokusę myślenia, że niewiele znaczymy. Nie należąc do wielkich tego świata, czujemy się trybikiem w potężnej maszynie rzeczywistości. Życie wydaje się szare, monotonne, może nawet pozbawione głębszego sensu. Wydaje się, że mamy niewielki wpływ na otaczającą nas rzeczywistość (...) Jednak Bóg patrzy inaczej niż my. On patrzy w serce i stara się wydobyć z niego to, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze. Potwierdza dary, którymi nas wyposażył. Tak było w przypadku Maryi i Józefa". Oni zaufali bezgranicznie Bogu nawet wtedy, gdy wyzwania, jakie przed nimi stawały, były po ludzku niemożliwe do wykonania i przekraczające ich siły. Warto zatem za ich przykładem w modlitwie poszukiwać woli Pana Boga w naszym życiu.

"Bóg w swoim miłosierdziu pozwala nam zobaczyć tylko fragment drogi, do następnego zakrętu, do drzwi, które na razie wydają się zamknięte. Nie musisz wiedzieć, co będzie dalej, jak potoczy się historia. Przecież skoro Bóg wzywa do podjęcia drogi, to Cię na niej nie opuści. Tego właśnie doświadczyli Maryja i Józef. Dzięki takiej wierze i zaufaniu narodził się Jezus w Betlejem. Dzięki takiej wierzemoże narodzić się również w każdym z nas" A to jest właśnie droga, która prowadzi do wiecznej radości z Panem Bogiem.

Zadanie

W Święta Bożego Narodzenia spotkajmy się z bliskimi, znajdźmy czas na radosną rodzinną rozmowę.

Znajdźmy czas na wspólne przeczytanie fragmentu Pisma Świętego opowiadającego o narodzinach Pana Jezusa (lub zobaczmy film na ten temat)

spróbujmy wczuć się w sytuację Maryi i Józefa - czego możemy się od nich uczyć? Jak to może zmienić naszą rodzinę?